23.06.2019

WYNIKI

MIEJSCE:

Otwock ul. Żeromskiego – ( start od SP nr 2 do skrzyżowania z ul. Samorządową/Borową)

DYSTANSE:

GODZ. 16:30 Biegi dla dzieci ( ul. Żeromskiego przy SP nr 2 )

– Kat. – do 6 lat 100m

– Kat. – 7-9 lat 100m
– Kat. – 10-12 lat około 500m

GODZ. 17:00 OTWOCKA PIĄTKA (dystans 5km)
dystans: 5 km
– limit czasowy: 45 minut od momentu startu, w przeciwnym wypadku zawodnik jest zobowiązany do przerwania dalszego biegu na wezwanie obsługi porządkowych lub policji).
– limit osób startujących: 100

GODZ. 17:00 OTWOCKA DYCHA (dystans 10 km )
dystans: 10 km
– limit czasowy: 90 minut od momentu startu, w przeciwnym wypadku zawodnik jest zobowiązany do przerwania dalszego biegu na wezwanie obsługi porządkowych lub policji).
– limit osób startujących: 200

Trasy biegów prowadzą po drogach asfaltowych

TRASA 5km

TRASA 10km