Miesięczna składka członkowska

Składka miesięczna obowiązuje przez cały rok (włącznie z miesiącami letnimi) i
wynosi 100 zł (dla nowych zawodników klubu), 70zł (dla zawodnika trenującego dłużej niż rok).

Treningi 3x w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek)

Zapewniamy sprzęt sportowy (rolki/łyżwy) oraz zajęcia z trenerami.