Miesięczna składka członkowska

Składka miesięczna obowiązuje przez cały rok (włącznie z miesiącami letnimi) i
wynosi 130 zł.

Treningi 3x w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek)

Zapewniamy sprzęt sportowy (rolki/łyżwy) oraz zajęcia z trenerami.