Imię i nazwisko uczestnika (wymagane)

Wiek uczestnika (wymagane)

Szkoła / Klasa (wymagane)

Imię i nazwisko opiekuna prawnego (wymagane)

Email (wymagane)

Telefon

Adres meldunkowy

Jestem zdecydowany zapisać dziecko do klubu i zobowiązuję się dokonywać wpłat składki członkowskiej.

Zapoznałem się z regulaminem WTŁ Stegny.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833).

Prosimy o dostarczenie niezbędnych dokumentów na pierwsze zajęcia.