Imię i nazwisko uczestnika (wymagane)

  Wiek uczestnika (wymagane)

  Szkoła / Klasa (wymagane)

  Imię i nazwisko opiekuna prawnego (wymagane)

  Email (wymagane)

  Telefon

  Adres meldunkowy

  Jestem zdecydowany zapisać dziecko do klubu i zobowiązuję się dokonywać wpłat składki członkowskiej.

  Zapoznałem się z regulaminem WTŁ Stegny.

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833).

  Prosimy o dostarczenie niezbędnych dokumentów na pierwsze zajęcia.