Warszawska Olimpiada Młodzieży 3.12.2022r.
FOT. RunFoto