Warszawska Olimpiada Młodzieży 05.12.2021
FOT. RunFoto