OZD Warszawa 28-29.12.2018

KATEGORIA E1

DZIEWCZĘTA
CHŁOPCY

KATEGORIA E2

DZIEWCZĘTA
CHŁOPCY

KATEGORIA D1

DZIEWCZĘTA
CHŁOPCY

KATEGORIA D2

DZIEWCZĘTA
CHŁOPCY